Vlogging og nettkommunikasjon
med Mi Elfverson (SE)

Søknadsfrist 15. mai
Dato 4. jun – 10. jun
Pris 4500 kr
Tid 13:00 - 17:00

Om Workshop

Mi Elvfersons workshop gjør deltakerne i stand til å skape sin egen vlogg og til å kommunisere både praktisk og kunstnerisk med video på nett.

 • Hvordan iscenesetter du deg selv under promotering/reklamering av og for deg selv.
 • Hvordan klarer du å være deg selv i formidlingen om deg selv?
 • Å skape autentisitet og formidle den.
 • Innføring i både det tekniske og det performative med å jobbe alene foran et kamera, med en vlogg som mål.
 • Hvordan legge opp en vlogg, utvikle den, gjøre den interessant og hvordan synliggjøre den.

Workshopen er en del av og foregår under Oslo International Acting Festival (OIAF) 4. – 10. juni 2018. Syv ulike workshoper over syv dager gir deg mulighet til å dykke inn i et tema du du vil lære mer om. For mer info, sjekk festivalens hjemmeside her: OIAF 2018

Workshopene under OIAF 2018

KOLLEKTIV TEKSTUTVIKLING med Tale Næss
NYE SKRIVESTRATEGIER FOR DRAMATIKK med Paul Castagno (US)
SKUESPILLERENS ARBEID MED TEKST med Lars Erik Holter
TEKST, STEMME OG RYTME med Fredrik Høyer
VLOGGING OG NETTKOMMUNIKASJON med Mi Elfverson (SE)
SKUESPILLEREN SOM FILMSKAPER med Mariken Halle
KARAKTER I SAMTIDSDRAMATIKK med Tomi Janezic (SI)

Når du søker oppgir du i prioritert rekkefølge hvilke to workshoper du er mest interessert i. Du vil få tildelt plass på en av disse. 

Festivalpasset gir deg full tilgang til alle arrangementer under OIAF,
men merk at du kun får plass på en av workshopene.

 

OSLO INTERNATIONAL ACTING FESTIVAL 2018
Den polyvokale skuespiller 

Vi omgir oss med tallrike fortellinger som kjemper om makt, vi innehar roller som ikke henger sammen, vi kan ikke like lett snakke om at menneske har en ”kjerne” lenger. Filmen og teateret speiler i stadig større grad en verden som erfares kompleks og paradoksal. Hvordan skal skuespilleren fremstille mennesker i en slik verden?

Oslo International Acting Festival 2018 ser på hva som skjer når scenetekst og TV-dramatikk eksperimenterer med form, kontinuitet og karakter. Et menneske, som en fiksjonsfigur, kan forstås som polyvokal – vi snakker med forskjellige stemmer, vi har ulike mål, vi består av forskjellige lag.

Festivalen skal undersøke hvordan klassisk tekstarbeid kan brukes i møte med ny dramatikk, hvordan vi finner nye strategier når lesningen ikke lenger fungerer, hvordan skuespilleren kan virke som dramaturg på scenen, hva slags verktøy sceneutøveren har for selv å utvikle dramatikk og hvordan vi kommuniserer med ny teknologi. Med oss har vi noen av de fremste pedagoger innenfor feltet.

Instruktør

Mi Elvferson er utdannet fra Stocholms Filmskola og New York Film Academy, og har lang fartstid fra teater og film, blant annet som caster og produsent.  I England grunnla hun Vlog Academy, et ressurssenter for utvikling i og trening av kommunikasjon på nett, med hovedfokus på video.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Oslo International Acting Festival (OIAF) er en plattform for skuespillere og sceneutøvere, der det skal eksperimenteres, diskuteres og utveksles performative strategier knyttet til film og scene. Alle former for scene- og filmkunstnere er velkommen, og festivalen består av både studenter og profesjonelle. Hvis du verken studerer teaterfag på høgskolenivå eller er medlem av et skuespillerforbund, er du velkommen til å søke om å delta på annet faglig eller kunstnerisk grunnlag.

Sted

Workshopen holdes ved Kunsthøgskolen i Oslo

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 15. mai
Dato 4. jun – 10. jun
Pris 4500 kr
Tid 13:00 - 17:00

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen to uker etter fristen.

 • Maks størrelse 2 MB
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf, doc, docx.
 • Skriv navn på ønskede kurs i prioritert rekkefølge 1 og 2.