Hvem kan få reisestøtte?

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement hvor reisestøtteordningen gjelder (se kursbeskrivelsen) og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Vilkår for reisestøtten:

  • Kan kun søkes om én gang per person per sesong (vår/høst).
  • Du må ha fått bekreftelse på plass på kurset/arrangementet du søker for
  • Begrenser seg til maksimum kr 1000,- per person per semester.
  • Må søkes om i forkant av kurset/reisen.
  • Gjelder kun reise, ikke kost eller losji.
  • Utbetales mot innsendte kvitteringer, billetter og boardingkort i etterkant av kurset, og gjelder kun reise direkte forbundet med kursdeltakelsen. Husk å oppgi kontonummer.
  • Søkeren er selv ansvarlig for å sende inn gyldig dokumentasjon i tide, fortrinnsvis så snart som mulig i etterkant av reisens slutt. Dersom den ikke sendes inn før 10.desember inneværende år, bortfaller reisestøtten.
  • Noen kurs kan ha egne vilkår for reisestøtte (feks høyere sum). Se kurssiden for spesifikk reisestøtteinformasjon dersom dette er tilfellet. Utover disse egne vilkårene, gjelder de andre generelle vilkårene fortsatt.

For å søke om reisestøtte, send en epost til post@skuespillersenter.no med navn og dato på kurset/arrangementet, plassbekreftelsen, samt hvor du reiser fra.

Dersom du får tilslag, vil du få en bekreftelse på reisestøtte fra oss på mail. I så tilfelle kan reisedokumentene scannes og sendes til samme e-postadresse, i etterkant av kurset/reisen.

Reisestøtte til andre kurs?

Reisestøtteordningen vår er kun for våre egne kurs/samarbeidskurs. Dersom du trenger reisestøtte for et kurs/arrangement i regi av andre, eller vår støtte på opptil 1000,- ikke strekker til, kan du søke reisestøtte hos Fond for utøvende kunstnere.