Oslo International Acting Festival

Søknadsfrist 15. mai
Dato 4. jun – 10. jun
Pris 4500 kr
Tid 10:00 - 23:00

Om

Vi samarbeider med Kunsthøgskolen i Oslo/Teaterhøgskolen om Oslo International Acting Festival.

Det holdes hele syv ulike workshops under festivalen i Oslo 4. – 10. juni 2018. Her kan du lese mer om festivalen og få en oversikt over de ulike workshopene.

VIKTIG: Når du søker oppgir du i prioritert rekkefølge hvilke to workshoper du er mest interessert i. Du vil få tildelt plass på en av disse. Festivalpasset gir deg full tilgang til alle arrangementer under OIAF, men merk at du kun får plass på en av workshopene.


OSLO INTERNATIONAL ACTING FESTIVAL 2018
Den polyvokale skuespiller 

Vi omgir oss med tallrike fortellinger som kjemper om makt, vi innehar roller som ikke henger sammen, vi kan ikke like lett snakke om at menneske har en ”kjerne” lenger. Filmen og teateret speiler i stadig større grad en verden som erfares kompleks og paradoksal. Hvordan skal skuespilleren fremstille mennesker i en slik verden?

Oslo International Acting Festival 2018 ser på hva som skjer når scenetekst og TV-dramatikk eksperimenterer med form, kontinuitet og karakter. Et menneske, som en fiksjonsfigur, kan forstås som polyvokal – vi snakker med forskjellige stemmer, vi har ulike mål, vi består av forskjellige lag.

Festivalen skal undersøke hvordan klassisk tekstarbeid kan brukes i møte med ny dramatikk, hvordan vi finner nye strategier når lesningen ikke lenger fungerer, hvordan skuespilleren kan virke som dramaturg på scenen, hva slags verktøy sceneutøveren har for selv å utvikle dramatikk og hvordan vi kommuniserer med ny teknologi. Med oss har vi noen av de fremste pedagoger innenfor feltet.

Syv ulike workshoper over syv dager gir deg mulighet til å dykke inn i et tema du du vil lære mer om.

Oslo International Acting Festival er kuratert av Øystein Stene (dosent ved Teaterhøgskolen) og Gianluca Iumiento (førsteamanuensis og fagansvarlig for skuespillerutdanningen ved Teaterhøgskolen). 

Workshopene under OIAF 2018

KOLLEKTIV TEKSTUTVIKLING med Tale Næss
NYE SKRIVESTRATEGIER FOR DRAMATIKK med Paul Castagno (US)
SKUESPILLERENS ARBEID MED TEKST med Lars Erik Holter
TEKST, STEMME OG RYTME med Fredrik Høyer
VLOGGING OG NETTKOMMUNIKASJON med Mi Elfverson (SE)
SKUESPILLEREN SOM FILMSKAPER med Mariken Halle
KARAKTER I SAMTIDSDRAMATIKK med Tomi Janezic (SI)

Dette skjer under festivalen:

DAILY STRUCTURE

Oslo International Acting Festival is divided into three main different moments and daily phases:


Interviews and debates

From 10–11. Every day a dedicated interview will introduce one of the festival guests. The interview will be conducted by one of the festival Curators, Øystein Stene. Such conversation has the goal to present and clarify the artistic research of each one of the guests, underlining the unicity of both thoughts and practice behind a specific aesthetic.

From 11 – 12. After a short break a panel conducted by the other festival curator Gianluca Iumiento will create an open debate between the different guests present in the manifestation. The goal of such conversation is to create a theoretical platform of research where each guest will have to put his/her competence in dialogue with new artistic themes and problems, often outside or not directly related to his/her specific area of aesthetic interest. The debates change in structure and formula from year to year trying to match and mirror the festival’s theme. This year debates will look for an high grade of interactivity and experimentation with the audience.


Workshops and Rehearsals 

From 13–17, Every day a session dedicated to the practical research and experimentation. Each workshop or rehearsal will focus on a specific way of working, acting technique, performance approach or defined theatrical aesthetic. The workshops will be guided by one of the invited acting coaches, performers or artists. Each class will be composed by a maximum of 16 participants and the seminars will take place in the facilities of the Oslo National Academy of the Arts, and at the Norwegian Actor Center.


Shows, performances and artists talks

From 19–23. During some of the festival’s seven nights, these sessions will present encounters with performances of the students, lectures and artists talks.

 

Parties, awards and other activities

On the first and last night of the festival, the event will offer an opening party and closing party. The closing night of the festival will also be the occasion to award the life achievement in pedagogical research in the field of acting and performance of one of the festival guests.

FOR MER INFO, SJEKK FESTIVALENS HJEMMESIDE HER: OIAF 2018

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Oslo International Acting Festival (OIAF) er en plattform for skuespillere og sceneutøvere, der det skal eksperimenteres, diskuteres og utveksles performative strategier knyttet til film og scene. Alle former for scene- og filmkunstnere er velkommen, og festivalen består av både studenter og profesjonelle. Hvis du verken studerer teaterfag på høgskolenivå eller er medlem av et skuespillerforbund, er du velkommen til å søke om å delta på annet faglig eller kunstnerisk grunnlag.

 

Sted

Workshopene holdes ved Kunsthøgskolen i Oslo

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 15. mai
Dato 4. jun – 10. jun
Pris 4500 kr
Tid 10:00 - 23:00

Du søker om plass ved å gå til sidene for hver enkelt workshop. Følg de rosa lenkene i oversikten lenger opp på siden. Videre instruks finner du der.

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen to uker etter fristen.