Vi tilbyr veiledning og rom til utvikling

Gjennom Prøveromsordningen til Norsk Skuespillersenter kan profesjonelle skuespillere og utøvende scenekunstnere søke om gratis prøverom og/eller støtte til veileder for å utvikle et prosjekt. Vi tilbyr Prøverom Oslo og Prøverom Ålesund (scenekunst for barn og unge).

Om Prøverom

Kanskje du er i idéfasen og trenger rom til å prøve ut idéene på gulvet? Kanskje du ønsker veiledning, for eksempel fra en regissør eller dramatiker? Kanskje du har behov for å lære noe helt spesielt til forestillingen din – som å sjonglere eller spille djembe eller danse salsa? Prøverom er en kunstnerisk utforskning av en idé. Gruppen kan få tilbud om en veileder som skal gi gruppen et nytt perspektiv i utforskningsstadiet av et prosjekt. Denne veilederen kan ikke være en person allerede tilknyttet kompaniet/prosjektet.

Ordningen er et fleksibelt tilbud som kan tilpasses etter forskjellige behov.

Kriterier

 • For profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell erfaring.
 • Norsk Skuespillersenter skal nevnes som støttepartner i all markedsføring av prosjektet, og vår logo skal benyttes i de sammenhengene der det er naturlig (nettside, flyer, plakat, program o.l.). Skuespillersenterets logo finner du nederst på denne siden.
 • I etterkant skal det sendes en kort rapport (en halv til en A4-side) til Norsk Skuespillersenter som vi kan gjøre tilgjengelig på våre hjemmesider eller benytte i andre sammenhenger, der dere skriver om prosessen og hva dere oppnådde. Inkluder en oversikt over alle skuespillere og andre som deltok på Prøverommet. Frist for innlevering av rapport: Senest en måned etter at Prøverommet er avsluttet.

 

 

Prøvesalen vår

Prøverom Oslo

Foregår i Prøvesalen hos Norsk Skuespillersenter.

Dine muligheter

 • Rom i opptil 5 dager + dagshonorar i to dager (2 x 4000,- kroner) til å leie inn en veileder
 • Kun rom i opptil 5 dager , eller kun dagshonorar i to dager (2 x 4000,- kroner) (OBS: Muligheten for å søke om kun honorar gjelder bare for søkere utenfor Oslo.)

En kort søknad/prosjektbeskrivelse skal inneholde:

 • Presentasjon av kompani/scenekunstnere
 • Hva som ønskes å utforskes (den kunstneriske idéen).
 • Beskriv hvordan denne utforskningen skal foregå i Prøveromsuka.
  Skriv tydelig målgruppe.
 • CV på alle involverte

Send søknaden til linn@skuespillersenter.no. Søkere får svar fortløpende.

Prøverom Ålesund

I samarbeid med Barneteatret Vårt i Ålesund tilbyr vi to ganger i året prøverom med fokus på scenekunst for barn og unge.

Om Barneteatret Vårt

Barneteatret Vårt ønsker et tettere og åpnere samarbeid og utveksling med scenekunstnere, publikum og teatret. De ønsker at kompanier skal utforske teater for barn og unge. Dermed ønsker de å medvirke til at kompanier som dedikerer sitt kunstnerskap til denne publikumsgruppen skal få mulighet til utforsking og utprøvning av sine ideer og konsepter. I tillegg ønsker de at publikum og utøvere skal møte hverandre – Hvem skaper vi teater for?

Prøverom kan være en slik visningsarena og møteplass. Som institusjon ønsker de tettere kontakt med kompanier, og en dialog om scenekunst for barn og unge. Kompaniene får testet ut en idé, og som teater kan de diskutere videre samarbeid med tanke på co-produksjoner der dette er aktuelt.

Målgruppe: Innenfor 0 – 12 år

Praktisk informasjon

Ved tildelt Prøverom, får du:

 • Testet ut en idé
 • Lokaler og leilighet i opp til 5 dager for inntil 4 personer
 • Reise for inntil 4 pers, inntil 2000kr pr. person
 • Publikum i riktig målgruppe
 • Betalt veileder i 2 dager. Inklusiv opphold, og reise (inntil 2000 kr)
 • Tidspunkt for avvikling av Prøverom avtales direkte med utøvere.
 • Gruppen står selv ansvarlig for å ta med teknisk utstyr, musikkinstrumenter med mer.
 • Mål arbeidsrom: 7×8 meter scene.
 • Personale: gruppen stiller selv med tekniker.

Søknadsfrist utlyses for dette prøverommet og er oppgitt på Programsiden.