TekstLab v/Artxchange
med Shanti Brahmachari

Søknadsfrist
Dato 27. aug – 31. aug
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Arbeidsrom

I 2018 feirer vi 10 års samarbeid med TekstLab!

TekstLab v/Artxchange – er et laboratorium for scenetekstutvikling og iscenesettelse av nyskrevet scenetekst/dramatikk og performance, ledet av Shanti Brahmachari.

Hva er TekstLab
TekstLab er en åpen tverrfaglig arena for kunstnere som arbeider med scenetekstutvikling. Intensjonen er å få frem nye stemmer, nye historier og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster. Det skjer gjennom prosessarbeid og eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

Prosjekt i 2018
I 2018 vil TekstLab jobbe med nye prosjekter i Scratch Prøverom & med Laboratoriet: «Minner: Sted» om utforskning av tekst i bevegelse, objekt og rom ved Norsk Skuespillersenter.

Hvordan husker vi og hvorfor?
Vi er hva vi husker og hvordan vi husker det.
Hva er det som former vår forståelse av hvem vi er?
Temaet «minner» inngår i TekstLabs program om å utforske identitet i et kulturelt komplekst samfunn gjennom det kunstneriske programmet Politics of identity.

Prosjektet «Minner: Sted» er ledet av scenekunstnerne Shanti Brahmachari, Cathrine Bjørndalen & Cecilie Lindeman Steen.

TekstLab er støttet av Norsk Kulturråd & Oslo kommune.

Instruktør

Shanti Brahmachari er kunstnerisk leder i TekstLab (siden 2008) v/ the Artxchange. Hun har lang internasjonal erfaring som dramaturg, instruktør og produsent i scenekunst, ny dramatikk/teater. Hun har bakgrunn både fra det frie feltet og i scenekunstinstitusjoner i Norge og Storbritannia, blant annet Royal National Theatre,Tricycle Theatre og Royal Court YPT i London, Norsk Skuespillersenter, British Council og Black Box Teater i Oslo. Hun har utviklet, ledet og produsert flere internasjonale festivaler (Europa, Kina, og Afrika) og prosjekter, som Playwriting In the Schools (USA) og Operatoriet v/ DNO(N). Hun var Scenekunstkonsulent i Norsk Kulturråd, & initiativtaker til Den Unge Scenen (DUS) på DNT. Hun er styremedlem i Norsk Barnebokinstitutt.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Skuespillere og andre scenekunstnere.

Sted

Kurset holdes hos Norsk Skuespillersenter i Welhavens gate 1

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist
Dato 27. aug – 31. aug
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Har du en idé, tekst eller et konsept du kunne tenke deg å utvikle i TekstLab? Send en email til post@tekstlab.com. Se mer informasjon om TekstLab på www.tekstlab.com