TekstLab: Seminar og Arbeidsdemonstrasjon

Søknadsfrist 9. okt
Dato 23. okt
Pris 350/300 kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Master Class

I samarbeid med TekstLab Scratch scenekunstfestival inviterer vi til Mesterklasse med Shanti Brahmachari, hovedutvikler av TekstLabs metode for tekstutvikling.

Mesterklassen gir utøvende scenekunstnere praktisk og teoretisk innføring i TekstLabs metode: hvordan utvikle eget arbeid fra idé og tekst til et scenisk uttrykk og forestilling gjennom kollektive prosesser. Metoden gir også redskap til å iverksette prosesser der barn og ungdom skaper egen tekst/performans.

I seminaret diskuterer vi filosofien bak metoden. I arbeidsdemonstrasjonen får deltakerne oppleve hvordan metoden brukes i praksis.

Arbeidsdemonstrasjonen er basert på utviklingen av en ny forestilling i TekstLab: «Minner – politics of identity». Forestillingen er utviklet i samspill mellom scenekunstnere og ungdom, og i forestillingen er ungdommene også med som utøvere på scenen. Deltakerne får mulighet til å se denne og andre forestillinger – som er utviklet med samme metode – på TekstLab Scratch Festival. Festivalen er et samarbeid med Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Cafeteateret / Nordic Black Theatre, Sentralen og Biblo Tøyen.

Sjekk ut TekstLabs hjemmeside for mer informasjon om produksjoner og arbeid med og for barn og ungdom.

Om TekstLab

TekstLab er en av flere scenekunstgrupper som arbeider med nye metoder der barn og ungdom er aktive deltakere i å skape nye tekster og performance/forestillinger. Metoden er både tilpasset utøvende scenekunstnere som ønsker å utvikle egne idéer frem til ferdig forestilling, og som vil lede workshops der barn og ungdom er skapende i prosesser og forestillinger.

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris.

Instruktør

Shanti Brahmachari er dramaturg og regissør med lang internasjonal erfaring med utvikling av ny dramatikk og scenekunst. Hun har bakgrunn fra bla. National Theatre, Tricycle Theatre og Royal Court Theatre i London, Black Box Teater, Norsk Skuespillersenter, og er nå kunstnerisk leder for TekstLab. Hun har utviklet metoden og praktisert den gjennom flere år både med profesjonelle scenekunstnere og for og med barn og ungdom. Metoden er beskrevet i Brahmacharis «TekstLab – tilpasset metode for tekstutvikling » i boken «Narrativ Identitet. Drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst», av Karin Brunvathne Bjerkestrand, Shanti Brahmachari, Heidi M.Haraldsen, Siri Ingul og Anna S. Songe-Møller.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Skuespillere / dansere / skapende kunstnere.

Sted

Dramatikkens Hus

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på dette kurset/arrangementet og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 9. okt
Dato 23. okt
Pris 350/300 kr
Tid 10:00 - 15:00

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen to uker etter fristen.

Les mer om hvordan du søker plass

  • Maks størrelse 2 MB
    Dra og slipp filer her, eller
    Godkjente filtyper: pdf, doc, docx.