TekstLab m/Shanti Brahmachari

Søknadsfrist
Dato 4. sep – 8. sep
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Arbeidsrom

TekstLab v/The Artxchange – et laboratorium for scenetekstutvikling og iscenesettelse av nyskrevet scenetekst/dramatikk og performance

TekstLab har siden 2008 vært et tilbud til kunstnere som arbeider med scenetekstutvikling. Intensjonen med prosjektet er å få frem nye stemmer, nye historier og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster gjennom prosessarbeid. Programmet har som mål å skape et åpent miljø for å eksperimentere og praktisk utvikle scenetekster. Arbeidet foregår gjennom eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

I 2017 på Norsk Skuespillersenter arbeider TekstLab med prosjektet: «Minner» med utforskning av kollektiv tekst om minner og hendelser som har formet egenforståelsen av tilhørighet/utenforskap. «Minner», støttet av Norsk Kulturråd, har premiere på TekstLab Scratch Festival på Dramatikkens hus i uke 43, oktober 2017. Mer info om festivalen kommer.

TekstLab er støttet av Norsk Kulturråd, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Oslo Kommune, Bydel Gamle Oslo, Sparebankstiftelsen og Norsk Skuespillersenter. TekstLab er ledet av Shanti Brahmachari.

(Foto: Frédéric Boudin: «Politics of identity: Det usagte, de uhørte» – fra work in progress visning på tekstlabfestival.com på Dramatikkens hus, oktober 2016)

Instruktør

Shanti Brahmachari er kunstnerisk leder på TekstLab (2008) v/ the Artxchange. Hun har lang internasjonal erfaring som dramaturg, instruktør og produsent i scenekunst, ny dramatikk/teater. Hun har bakgrunn både fra det frie feltet og i scenekunstinstitusjoner i Norge og Storbritannia, blant annet Royal National Theatre,Tricycle Theatre og Royal Court YPT i London, Norsk Skuespillersenter, British Council og Black Box Teater i Oslo. Hun har utviklet, ledet og produsert flere internasjonale festivaler (Europa, Kina, og Afrika) og prosjekter, som Playwriting In the Schools (USA) og Operatoriet v/ DNO(N). Hun var Scenekunstkonsulent i Norsk Kulturråd, & initiativtaker til Den Unge Scenen (DUS) på DNT. Hun er styremedlem i Riksteatret & Kompani B Valiente.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Skuespillere og andre scenekunstnere.

Sted

Norsk Skuespillersenter, Welhavens gate 1, 0166

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist
Dato 4. sep – 8. sep
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Har du en idé, tekst eller et konsept du kunne tenke deg å utvikle i TekstLab? Send en email til post@tekstlab.com . Se mer informasjon om Tekstlab på www.tekstlab.com