Grafikkbilde Norsk Skuespillersenter.

Søknadsfrist: Prøverom Ålesund for våren 2018

Søknadsfrist 16. okt
Dato 16. okt
Pris 0 kr
Tid

Om Arbeidsrom

I samarbeid med Barneteatret Vårt i Ålesund tilbyr vi prøverom med fokus på scenekunst for barn og unge.

Om Prøverom

Prøverom er en kunstnerisk utforskning av en idé. Gruppen får tilbud om en veileder som skal gi gruppen et nytt perspektiv i utforskningsstadiet av et prosjekt. Denne veilederen kan ikke være en person allerede tilknyttet kompaniet/prosjektet.

Om Barneteatret Vårt

Barneteatret Vårt ønsker et tettere og åpnere samarbeid og utveksling med scenekunstnere, publikum og teatret. De ønsker at kompanier skal utforske teater for barn og unge. Dermed ønsker de å medvirke til at kompanier som dedikerer sitt kunstnerskap til denne publikumsgruppen skal få mulighet til utforsking og utprøvning av sine ideer og konsepter. I tillegg ønsker de at publikum og utøvere skal møte hverandre – Hvem skaper vi teater for?

Prøverom kan være en slik visningsarena og møteplass. Som institusjon ønsker de tettere kontakt med kompanier, og en dialog om scenekunst for barn og unge. Kompaniene får testet ut en idé, og som teater kan de diskutere videre samarbeid med tanke på co-produksjoner der dette er aktuelt.

Målgruppe: Innenfor 0 – 12 år

 

Praktisk informasjon

Ved tildelt Prøverom, får du:

 • Testet ut en idé
 • Lokaler og leilighet i opp til 5 dager for inntil 4 personer
 • Reise for inntil 4 pers, inntil 2000kr pr. person
 • Publikum i riktig målgruppe
 • Betalt veileder i 2 dager. Inklusiv opphold, og reise (inntil 2000 kr)
 • Tidspunkt for avvikling av Prøverom: Uke 17.
 • Gruppen står selv ansvarlig for å ta med teknisk utstyr, musikkinstrumenter med mer.
 • Mål arbeidsrom: 7×8 meter scene.
 • Personale: gruppen stiller selv med tekniker.

NB! Prøverom er ikke del av en prøveperiode, mer en form for forprosjekt der en idé/konsept prøves ut/forskes i.

Deltakerkriterier

Betingelser:

 • Norsk Skuespillersenter og Barneteateret Vårt må nevnes som støttepartner i all markedsføring av prosjektet, og logoene våre må benyttes i de sammenhengene der det er naturlig (nettside, flyer, plakat, program o.l.). Du finner Skuerspillersenterets logo på nett nederst på denne siden.
 • At dere skriver en kort rapport (en halv A4-side) som vi evt kan gjøre tilgjengelig på våre hjemmesider og benytte i andre sammenhenger, der dere skriver om prosessen og hva dere oppnådde. Inkluder en oversikt over alle skuespillere og andre deltakere som var med på prøverommet, og legg gjerne ved bilder, link til video, link til hjemmeside osv.

Sted

Ålesund, Barneteatret Vårt, Arbeideren

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 16. okt
Dato 16. okt
Pris 0 kr
Tid

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen tre uker etter fristen.

En kort søknad/prosjektbeskrivelse skal inneholde:

 • Presentasjon av kompani/scenekunstnere.
 • Hva som ønskes å utforskes (den kunstneriske idéen).
 • Hvilken type veileder, gjerne med navn om man allerede vet hvem man ønsker bruke.
 • Beskriv hvordan denne utforskningen skal foregå i Prøveromsuka.
 • Skriv tydelig målgruppe.
 • CV på alle involverte

Send søknaden senest 16. oktober 2017 til linn@skuespillersenter.no.