Stedsspesifikk scenekunst
med Claire de Wangen

Søknadsfrist 20. nov
Dato 27. nov
Pris 500/350 kr
Tid 10:00 - 16:00

Om Master Class

Claire de Wangen er anerkjent for sine stedsspesifikke produksjoner og særegne publikumsstrategier.

I denne SceSam-mesterklassen vil deltakerne utforske stedet som utgangspunkt for teaterforestillinger for barn og unge. Utgangspunktet er en fascinasjon for hva et bestemt sted kan utløse av inntrykk, resonnementer, assosiasjoner og sanselighet. Hvordan fungerer publikums tilstedeværelse i verket – hvilke omstendigheter befinner de seg i? Hvordan bygger man som scenekunstner opp en romlig logikk som skal romme forestillingens fiksjonsunivers? Visuell og auditiv orientering og fysisk tilstedeværelse og plassering er viktige komponenter.

Om SceSam-mesterklasser
SceSam er et kunstnerisk forskningsprosjekt som i perioden 2012-2016 har undersøkt interaktivitet som kunstnerisk strategi i scenekunstprosjekter for barn. Prosjektet har samlet og produsert en unik kunnskap i feltet (scene)kunst for barn, og denne kunnskapen er formidlet i boken «Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn» av Lise Hovik og Lisa Nagel (2017). Boken tematiserer ulike kunstneriske metoder og strategier for å involvere barna i scenekunsten, og vi har invitert inn aktuelle scenekunstnere som bidragsytere i boken. Her beskriver de sin kunstneriske metode for å involvere barna i kunsten.

Gjennom SceSams mesterklasser får du anledning til å møte de ulike scenekunstnere i en praktisk fordypning og få innblikk i deres kunstneriske metode.
Mesterklassene er et samarbeid mellom SceSam, Norsk Skuespillersenter, Assitej Norge og Sentralen UNG og skal finne sted på Sentralen i Oslo i perioden 2017-2018.

Medlemmer i ASSITEJ, Norsk Skuespillerforbund og Scenekunst Sør får rabattert pris.

Instruktør

Claire de Wangen er scenekunstner og utdannet ved Scenekunstakademiet i Fredrikstad (2001). Hun arbeider med stedsspesifikke forestillinger og særegne publikumsstrategier i Claire de Wangen produksjoner. De Wangen forsker i ulike strategier for hvordan å oppfatte sted; sted, ikke bare som et geografisk område, men som et konsept, en representasjon, en påstand eller en reise.  «Arbeidet mitt er en forskning i ulike strategier for hvordan å oppfatte sted; sted, ikke bare som et geografisk område, men som et konsept, en representasjon, en påstand eller en reise».

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Mesterklassene er tilrettelagt for profesjonelle scenekunstnere som vil ha en fordypning og inngang til interaktivitet i scenekunst for barn. CV vil bli etterspurt i etterkant av billettkjøp.

Sted

Hvelvet på Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du er profesjonell utøver og har fått plass på dette kurset/arrangementet og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 20. nov
Dato 27. nov
Pris 500/350 kr
Tid 10:00 - 16:00