Scenisk tilstedeværelse
med Johan Osuldsen

Søknadsfrist 19. aug
Dato 24. sep – 25. sep
Pris 750 kr / 650 kr
Tid 10:00 - 16:00

Om Kurs

Lær deg å være mer til stede i øyeblikket på scenen.

Kursholder, Johan Osuldsen, bruker kognitive metoder i en workshop som fletter personlig bevisstgjøring og scenisk utøvelse sammen.

Metodene bygger på løsningsorientert veiledning, NLP (Nevro Linguistisk Programmering). Pusteøvelser, visualisering og mindfullness kobles opp mot metoder innen scenisk bevissthetsarbeid gjennom både bevegelse, skuespill og sang.

Under kurset lærer du blant annet teknikker for oppøvelse av scenisk tilstedeværelse, og får kartlagt hvor du er i dag/innsikt i ditt eget utviklingspotensiale. Du lærer også grunnleggende teknikker for å håndtere følelser, tanker og fysisk bevissthet til scenisk bruk.

Du får bevissthet om sanser og hvordan de påvirker tilstedeværelse og lærer teknikker for å bebo scenerommet, som styrker din sceniske kommunikasjon. Under kurset vil dere jobbe individuelt og i grupper, både med teori og praktiske øvelser.

Dagsplan første kursdag:

 • Pust og visualisering: Bevissthet om hva pust gjør med tilstedeværelse
 • Verbal kommunikasjon: Er din kommunikasjon koblet til tanker, følelser, visjoner, vilje eller fakta?
 • Jobb med «tilstedeværelse i hele rommet»

Dagsplan andre kursdag:

 • Finne ressurstilstander som øker tilstedeværelse
 • Teste ressurstilstandene mot tidligere erfaringer av suksess og feiling.
 • Jobbe med sanser. Har du alle sansene dine tilgjengelig? Erfare at tilgjengelige sanser øker tilstedeværelsen.
 • Kartlegging av egne verdier som gir deg kraft til gjennomføring

Medlemmer av Musikkteaterforum eller Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris. Kurset holdes i samarbeid med Musikketeaterforum og Skuespiller- og danseralliansen. 

Instruktør

Johan Osuldsen er en av Norges fremste utøvere innen musikkteater. Han har regissert og/eller koreografert forestillinger som Company, Mamma Mia, Hellemyrsfolket og Book of Mormons.

Han er utdannet kognitiv veileder ved Iliana Akademiet, og har gjennom sitt kunstneriske virke testet ut og benyttet seg av kognitive metoder for scenisk tilstedeværelse i over 15 år.

Osuldsen er leder av Norsk Sceneinstruktørforening og tidligere kunstnerisk leder av musikkteaterlinjen på Bårdar Akademiet.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell erfaring.

Sted

Kurset holdes hos Norsk Skuespillersenter i Welhavens gate 1

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 19. aug
Dato 24. sep – 25. sep
Pris 750 kr / 650 kr
Tid 10:00 - 16:00

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen to uker etter fristen.

Medlemmer av Musikkteaterforum melder seg på via deres nettside.

Jeg er kjent med Norsk Skuespillersenters (NSS) personvernerklæring. NSS lagrer opplysningene jeg oppgir under i et begrenset tidsrom. Min CV kan deles med kursholder og/eller andre samarbeidspartnere når det er hensiktsmessig for kurset.

 • Maks størrelse 2 MB
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf, doc, docx.
 • Fagforeningsmedlemskap regnes som sensitive personopplysninger. Siden medlemskap i Norsk Skuespillerforbund utløser rabatt hos oss, ber vi deg likevel om denne informasjonen.