Et langt liv i scenekunsten

Søknadsfrist
Dato 8. okt
Pris 0 kr
Tid 18:30 - 20:30

Om Paneldebatt

Vi ønsker skuespillere og dansere hjertelig velkommen til paneldebatt og dialogmøte om kompetanseheving innen det profesjonelle scenekunstfeltet.

Denne kvelden slår fem av landets kompetansesentre for scenekunst seg på lag og inviterer utøvere og arbeidsgivere for å snakke om hvordan vi kan gjøre hverandre bedre.

Hvert år uteksamineres det om lag 200 skuespillere og dansekunstnere her i Norge. I tillegg flytter mange kunstnere hjem etter endt utdannelse i utlandet. Det er stor kamp om arbeidsplassene og det stilles stadig høyere kompetansekrav til utøverne. At kunstnere sørger for faglig påfyll er viktig, ikke bare for at de skal kunne konkurrere om jobbene, men også for at de skal kunne stå i yrkeslivet lenge.

Kveldens arrangører kurser scenekunstutøvere. Det ønsker vi å gjøre på best mulig vis og derfor vil vi gjerne høre hva utøverne tenker om flere ulike tema: Hvilken kultur har vi for å vedlikeholde og utvikle våre kunstnerskap her i Norge? Hvilke holdninger og tanker har dagens frilansere når det gjelder egenutvikling og nettverksbygging? Hva kan være årsakene til at scenekunstutøvere lar være å kurse seg? Hvilke kurs ønsker utøvere og arbeidsgivere at kompetansesentrene skal tilby?

Dine synspunkter og innspill er viktige for at vi skal kunne tilby relevante og interessante kurs som du har lyst til å delta på. Vi gleder oss til gode samtaler om kunstnerskap og kompetanse. Vel møtt!

Arrangører: Skuespiller- og danseralliansen, Musikkteaterforum, PRODA (Profesjonell dansetrening), CODA Oslo International Dance Festival og Norsk Skuespillersenter.

Deltakerkriterier

Åpent for alle som jobber innen kulturfeltet, inkludert studenter.

Sted

Holdes ved Oslo Nye Teater

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist
Dato 8. okt
Pris 0 kr
Tid 18:30 - 20:30

Det er ingen påmelding for paneldebatten.
Bare møt opp!