Det kollektive VI: Skuespilleren, dramatikeren og regissøren

Søknadsfrist 6. des
Dato 2. jan – 21. jan
Pris 0 kr
Tid 11:00 - 15:00

Om Workshop

Vil du utforske hvordan skuespilleren kan integreres i en skapende kollektiv arbeidsprosess sammen med regissør og dramatiker?

I en gratis workshop jobber regissører, dramatikere og skuespillere sammen for å utvikle en kollektiv teknikk. Målet er å tilegne seg konkrete verktøy for kollektivt arbeid, slik at skuespilleren blir en aktiv bidragsyter på lik linje med dramatiker og regissør. Dette samarbeidet beskriver regissør Kai Johnsen som Det kollektive VI.

Johnsen er professor i regi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Under workshopen skal han veilede tre grupper bestående av skuespillere, registudenter fra KHiO og dramatikere fra Dramatikkens hus. Gjennom konkrete oppgaver skal hver gruppe i fellesskap jobbe frem en scenisk tekst til visning. Visningene er på Kunsthøgskolen i Oslo og vil være åpen for publikum. Kai Johnsen vil også gi tilbakemeldinger i etterkant av visningen.

Workshopen foregår over tre uker.

  • Uke 1: Tirsdag 2. januar – fredag 5. januar.
  • Uke 2: Mandag 8. januar – fredag 12. januar.
  • Uke 3: Mandag 15. januar – torsdag 18. januar.
  • Arbeidstiden er fra 11:00 – 15:00 hver dag.
  • Visninger: Fredag 19. januar – søndag 21. januar.

Billetter til visningene skaffes her.

I løpet av tre uker skal hver gruppe utvikle sin egen teknikk og arbeidsform, og det skal forskes på hvordan de tre fagfeltene påvirker hverandre. Hvordan forstår man og strukturerer arbeidet som er nødvendig for å fungere kollektivt i prosessen mot et scenisk uttrykk?

Tekstene som skal brukes er i utvikling hos Dramatikkens hus.
Dramatikerne Malmfrid Hallum, Kristian Lykkeslett og Mari Hesjedal deltar. Det samme gjør registudentene Fredrik Longva, Simen Formo Hay og Magnus Sparsaas.

Workshopen er en del av Kunsthøgskolen sitt program for BA regi hvor samskapning er fokus. For dramatikerne ved Dramatikkens hus inngår dette i deres utvikling av scenisk materiale og dramatikk.

 

Instruktør

Kai Johnsen er regissør og professor i regi ved Teaterhøgskolen.

Han har hatt ansvar for mer enn 50 regioppgaver/forestillinger ved norske og utenlandske scener innenfor en rekke sjangere og uttrykk.

Han er en av landets mest erfarne prosjektutviklere når det gjelder ny tekst/nye konsepter for scenekunst. Som regissør har han samarbeidet nært med mange av Norges ledende samtidsdramatikere (blant annet Jon Fosse og Cecilie Løveid). Johnsen arbeider også som dramaturg innenfor ulike scenekunstuttrykk.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell erfaring.

Åpent for profesjonelle skuespillere. Det vil si skuespillere med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell erfaring.

Workshopen retter seg mot erfarne skuespillere som vil være med på å utvikle kollektive prosesser som inkluderer skuespilleren som aktiv bidragsyter på lik linje med dramatiker og regissør.

Sted

Kunsthøgskolen i Oslo

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 6. des
Dato 2. jan – 21. jan
Pris 0 kr
Tid 11:00 - 15:00

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen to uker etter fristen.