Slik søker du plass på kurs

 

 • Generelt: Vi anbefaler at du leser kursbeskrivelsene nøye før du melder deg på, slik at du har all informasjon om tid, sted, innhold, deltakerkriterier og søknadskrav.
 • Søknadsskjema: Nederst på kurssiden fyller du inn personalia for å sende inn søknaden din, samt laster opp CV. CV er obligatorisk, må være under 2 MB i størrelse samt være en PDF- eller Word-fil. Se her for tips til hvordan en god CV skal se ut. Søknaden blir godtatt og registrert først når alle obligatoriske felt er riktig utfylt. Du vil få beskjed på siden om søknaden har gått igjennom eller ikke.
 • Deltakerkriterier: Hvert kurs har spesifikke deltakerkriterier. Alle kurs er åpne for profesjonelle skuespillere, dvs. fullført treårig høyere utdanning i skuespillerkunst eller tilsvarende profesjonell erfaring, men noen kurs stiller krav til spesifikk erfaring. Enkelte av våre tilbud er tverrfaglige, og åpne for deltakere fra andre deler av kulturlivet. Se det spesifikke kurs/arrangement for deltakerkriterier.
 • Registrering av søknad: Du vil motta en automatisk kvittering på mail når vi har mottatt søknaden din. Kontakt oss dersom du ikke mottar den automatiske kvitteringen på epost, da er søknaden din ikke registrert.
 • Vilkår:
  • Innsendt søknad om plass er bindende, men du er ikke garantert kursplass før du har mottatt plassbekreftelse. Dersom kurset har en søknadsfrist, vil du som regel få svar senest innen to uker etter fristens utløp.
  • Dersom du får plass, plikter du å betale kursavgiften, og fakturaen vi sender ut må være betalt innen forfall.
  • Kursavgift krediteres/refunderes kun ved dokumentasjon på gyldig grunn til avmelding, dvs sykemelding eller skriftlig bekreftelse på kunstnerisk jobb fra oppdragsgiver i kursperioden. Dokumentasjon må være oss i hende senest en uke etter kursstart for å være gjeldende. Ved kunstnerisk relatert jobb, må vi få beskjed innen 48 timer før kursstart. Etter disse fristene vil ikke kursavgiften bli kreditert/refundert.
 • Rabatter: På noen kurs kan det tilkomme rabatt dersom du er medlem av en spesifikk organisasjon. Dette vil fremkomme av kursteksten, og det er da viktig at du spesifiserer dette når du søker plass. Medlemmer i Norsk Skuespillerforbund får rabatt på kursavgiftene til de fleste kurs, da forbundet er en fast samarbeidspartner som løpende støtter Norsk Skuespillersenter.
 • Dersom du har problemer med søknaden, kan du kontakte oss på post@skuespillersenter.no

 

Velkommen til kurs!